Tất cả thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Đội ngũ điều hành

Ngô Thanh Hải

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Lộc

Thành viên HĐQT

Ông Taro Ueno

Thành viên HĐQT

Kazuto Masuda

Thành viên Hội Đồng Quản Trị


Ngô Thanh Hải

Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, đầu tư, tư vấn đầu tư, quản lý tài sản và tư vấn mua bán sát nhập doanh nghiệp tại các tổ chức tài chính lớn, uy tín trong và ngoài nước như Tổng Công Ty Bảo hiểm Bưu Điện, Công ty chứng khoán VNDirect, Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Bông Sen, Tập đoàn tài chính Nhật Bản SBI Holdings, Inc.

Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ do UBCK cấp; Cử nhân - IC Nagoya, Thành phố Nagoya, Nhật Bản; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Đại học Columbia Southern, Hoa Kỳ; Cử nhân - Đại học Ngoại Thương, Hà Nội.

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
BIDV