Thông báo Ngày Giao dịch Hoán Đổi đầu tiên của Quỹ ETF FPT Capital VNX50

Ngày đăng : 12/05/2023

QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50: Công Bố Thông Tin về ngày Giao dịch hoán đổi đầu tiên của Quỹ

Thời gian: Thứ Năm ngày 25/05/2023

Mã Quỹ: FUEFCV50

Tải tài liệu liên quan

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
BIDV