Sản Phẩm Đầu Tư Mới – Quỹ Hoán Đổi Danh Mục ETF

Ngày đăng : 27/09/2014

Ngày 21/8/2014, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (NCKH&ĐTCK) đã phối hợp với Vụ Quản lý quỹ - UBCKNN tổ chức Hội thảo "Giới thiệu về sản phẩm đầu tư mới - Quỹ hoán đổi danh mục ETF" tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Đây là hoạt động nhằm hiện thực hóa Thông tư số 229/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục. Tham dự Hội thảo có sự hiện diện của TSKH. Nguyễn Thành Long - Phó Chủ tịch UBCKNN, ThS. Hoàng Mạnh Hùng - Giám đốc Trung tâm NCKH&ĐTCK; ThS. Nguyễn Hải Nam - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Quỹ, UBCKNN; đại diện các đơn vị thuộc UBCKNN, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD), Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và các thành viên thị trường.

Quỹ hoán đổi danh mục (Exchange-Traded Fund), gọi tắt là quỹ ETF, là quỹ được hình thành từ việc hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ, Chứng chỉ quỹ ETF sẽ đươc giao dịch trên thị trường như một chứng chỉ quỹ đóng thông thường, ngoài ra được giao dịch trực tiếp với Công ty quản lý quỹ thông qua phương thức giao dịch hoán đổi từ thành viên lập quỹ. Kết quả hoạt động của quỹ gần giống chỉ số tham chiếu nên quỹ ETF là công cụ giúp nhà đầu tư có thể đầu tư nhanh chóng vào thị trường, hoặc vào nhóm ngành nhất định.

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
BIDV