QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50: ĐƯỢC CHẤP THUẬN NIÊM YẾT LẦN ĐẦU Tại SGDCK TPHCM

Ngày đăng : 12/05/2023

Quỹ ETF FPT Capital VNX50 Công bố Thông tin về việc được chấp thuận Niêm Yết lần đầu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết Định số: 216/QĐ-SGDTPHCM ngày 10/05/2023.

Tải tài liệu liên quan

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
BIDV