English Nhật bản Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường

Đăng lúc: 12/04/2017

Ngày 15 tháng 4 năm 2016, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường đã được diễn ra tại trụ sở chính của công ty, số 143 ngõ 85 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Đại hội có sự tham gia của 45 cổ đông, đại diện quyền sở hữu: 1.049.000 cổ phần bằng 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và một số đại biểu đại diện cho cấp ủy, cơ quan quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.
Đại hội đã thông qua một số nội dung chính như: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường, kế hoạch sản xuất năm 2016. Đại hội cũng đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016-2021.

Liên kết 1

Liên kết 2

Liên kết 3