Công bố thông tin: Giải thể quỹ VVIF

Ngày đăng : 25/09/2019

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT xin trân trọng thông báo:
Quỹ Đầu Tư giá trị Việt Nam (VVIF)  đã hoàn tất thanh lý, phân phối tài sản cho nhà đầu tư của Quỹ và hoàn thành các thủ tục giải thể Quỹ theo nội dung Công văn số 4470/UBCK-QLQ ngày 24/07/2019”.

Tải tài liệu liên quan

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
BIDV