Bổ Nhiệm Ông Ngô Thanh Hải Giữ Chức Vụ Chủ Tịch HĐQT, Người Đại Diện Pháp Luật Của Công Ty

Ngày đăng : 27/11/2013

Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ đầu tư FPT công bố bổ nhiệm ông Ngô Thanh Hải giữ chức vụ Chủ Tịch HĐQT . Người đại diện theo pháp luật của công ty.

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
bidv