English Nhật bản Việt Nam

Quỹ Việt - Nhật (Quỹ Thành Viên)

Ngày đăng: 04/11/2017

Quỹ Việt-Nhật Nhật là quỹ thành viên với giá trị 100 triệu USD do Tập đoàn SBI, một trong những tập đoàn đầu tư mạo hiểm thành công và chuyên nghiệp nhất Châu Á, và Tập đoàn FPT, tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng sáng lập.

Được thành lập vào ngày 19 tháng 3 năm 2008, Quỹ thành viên Việt Nhật do Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư FPT (FPT Capital) quản lý với chiến lược đầu tư vào các doanh nghiệp nhà nước lớn trong quá trình cổ phần hóa, tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong ngành ngân hàng tài chính, các lĩnh vực công nghệ thông tin và các ngành khoa học đời sống.

Mục tiêu của quỹ là đem lại cho cổ đông một mức thu nhập hấp dẫn và tiềm năng tăng trưởng vốn.

Quỹ Việt Nhật là bước đi đầu tiên trong một chiến lược đầu tư tổng thể đã được thiết lập để đầu tư và phát triển các doanh nghiệp có tiềm năng, đặc biệt là mở đường cho doanh nghiệp thâm nhập thị trường Nhật Bản khi có cơ hội.

Các bài đăng khác

Liên kết 1

Liên kết 2

Liên kết 3