English Nhật bản Việt Nam

Quỹ FPT Capital Trust (Quỹ mở)

Ngày đăng: 04/11/2017

Quỹ tín thác cân bằng New-S FPT Capital (tên tiếng anh: New-S FPT Capital Trust Vietnam Balanced Fund) được thành lập vào tháng 10/2008 tại Cayman và được quản lý bởi FPT Capital từ tháng 5/2013.

Đây là quỹ mở với số vốn cam kết đầu tư lên đến 300 triệu đô la Mỹ.

Quỹ huy động vốn từ các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân ở thị trường Nhật Bản, trong đó Công ty chứng khoán New-S của Nhật là đại lý ký danh của quỹ.

Qũy tìm kiếm lợi nhuận bằng cách đầu tư vào trái phiếu chính phủ, cổ phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mục tiêu của quỹ là đem lại cho các cổ đông một mức thu nhập cố định hấp dẫn và tiềm năng tăng trưởng vốn trong dài hạn. 

Liên kết 1

Liên kết 2

Liên kết 3