English Nhật bản Việt Nam

Quan hệ nhà đầu tư

Quỹ Việt - Nhật (Quỹ Thành Viên)

Quỹ Việt - Nhật (Quỹ Thành Viên)

Ngày đăng: 04/11/2017

Quỹ Việt-Nhật Nhật là quỹ thành viên với giá trị 100 triệu USD do Tập đoàn SBI, một trong những tập đoàn đầu tư mạo hiểm thành công và chuyên nghiệp nhất Châu Á, và Tập đoàn FPT, tập đoàn... Xem chi tiết

Quỹ FPT Capital Trust (Quỹ mở)

Quỹ FPT Capital Trust (Quỹ mở)

Ngày đăng: 04/11/2017

New-S FPT Capital Trust Vietnam Balanced Fund Xem chi tiết

Liên kết 1

Liên kết 2

Liên kết 3