English Nhật bản Việt Nam

Giới thiệu


Thông điệp từ tổng giám đốc

FPT Capital (FPTC) được thành lập vào năm 2007 với mục đích cung cấp cho khách hàng những giải pháp đầu tư thích hợp nhất. Với đội ngũ các chuyên gia dầy kinh nghiệm, mạng lưới rộng khắp và kiến thức chuyên sâu, FPTC mong muốn cung cấp đến khách hàng các gói quản lý đầu tư toàn vẹn và hiệu quả.

Với các điểm mạnh và lợi thế riêng, chúng tôi tìm cách tận dụng cơ hội đầu tư tại Việt Nam và xa hơn nữa để mang lại lợi nhuận cao nhất cho khách hàng. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực quản lý tài sản và điểm đến đáng tin cậy nhất cho các nhà đầu tư.

Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Liên kết 1

Liên kết 2

Liên kết 3