English Nhật bản Việt Nam

Trưởng Ban: Phạm Bích Ngọc ( Ban kiểm soát )

Ngày đăng: 22/11/2017

Nguyên Chánh văn phòng VPĐD Công ty CP  SBI Holdings, Inc tại Hà Nội; có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức như: CTCP Hàng không Vietjet, The Hanoi Club, Citi Bank; Motorola Vietnam.

Thạc sĩ tại Đại học công nghệ Swinburne.

Liên kết 1

Liên kết 2

Liên kết 3