English Nhật bản Việt Nam

Trưởng Ban Kiểm Soát: Trần Khương ( Ban kiểm soát )

Ngày đăng: 22/11/2017

NO PHOTO

  • Ông Trần Khương có hơn 8 năm kinh nghiệm và từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại các Công ty như: Kiểm toán viên chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Phó phòng Kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị, Kế toán tổng hợp tại Tập đoàn FPT.
  • Chứng chỉ Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam).

Liên kết 1

Liên kết 2

Liên kết 3