English Nhật bản Việt Nam

Tổng giám đốc: Nguyễn Thị Thu Nguyệt ( Đội ngũ điều hành )

Ngày đăng: 22/11/2017

NO PHOTO

Có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, quản lý dự án đầu tư, dự án tài chính; đầu tư, mua bán sáp nhập, ngân hàng cũng như trong các lĩnh vực đặc thù của công ty quản lý quỹ như: lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán…

Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ do UBCK cấp; Cử nhân chuyên ngành Luật Kinh tế Đại học Luật Hà Nội; Thạc sỹ Luật Quốc tế tại Đại học Quốc Gia Hà Nội; Chứng nhận tốt nghiệp Chương trình Trao đổi sinh viên Quốc tế Đại học Nagoya – Nhật Bản.

 

Liên kết 1

Liên kết 2

Liên kết 3