English Nhật bản Việt Nam

Thành viên HĐQT: Shuzo Shikata ( Hội đồng quản trị )

Ngày đăng: 22/11/2017

12 năm kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ, đảm nhận nhiều vị trí như: Trưởng phòng Nhật Bản, Giám đốc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hiện đang đảm nhận vị trí Trưởng phòng phát triển kinh doanh dịch vụ tài chính nước ngoài của tập đoàn SBI Holdings, Inc, Tokyo, Nhật Bản.

Liên kết 1

Liên kết 2

Liên kết 3