English Nhật bản Việt Nam

Thành viên HĐQT: Nguyễn Văn Lộc ( Hội đồng quản trị )

Ngày đăng: 22/11/2017

NO PHOTO

Có hơn 20 năm kinh nghiệm và Đảm nhận các vị trí quan trọng tại tập đoàn FPT: Chủ tịch HĐTV Công ty BĐS FPT; Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát triển khu CNC Hòa Lạc FPT; Phó Tổng Giám đốc CTCP Viễn thông FPT; Phó Tổng Giám đốc CTCP Thương mại FPT; Trưởng Ban Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thương mại FPT.

Cử nhân kinh tế - Trường Đại học Thương mại Hà Nội, Việt Nam; Thạc sỹ quản trị kinh doanh - Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

Liên kết 1

Liên kết 2

Liên kết 3