English Nhật bản Việt Nam

Thành viên BKS: Phạm Bích Ngọc ( Ban kiểm soát )

Ngày đăng: 22/11/2017

NO PHOTO

  • Nguyên Chánh văn phòng VPĐD Công ty CP SBI Holdings, Inc tại Hà Nội; có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức như: CTCP Hàng không Vietjet, The Hanoi Club, Citi Bank; Motorola Vietnam.
  • Thạc sĩ tại Đại học công nghệ Swinburne.

Liên kết 1

Liên kết 2

Liên kết 3