English Nhật bản Việt Nam

Thành viên BKS: Mr. Đoàn Thanh Vịnh ( Ban kiểm soát )

Ngày đăng: 22/11/2017

Có hơn 20 năm kinh nghiêm và từng đảm nhận nhiều vị trí của tập đoàn FPT như: Trưởng BKS, phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT, Kiểm soát viên Ủy ban kiểm soát nội bộ Tập đoàn FPT, Tập đoàn FPT, Giám đốc kinh doanh Công ty liên doanh Việt – Pháp Genpacific.

Chứng chỉ Quản trị Doanh nghiệp tại AOTS, Osaka, Nhật Bản, chứng chỉ Hệ thống Bảo trì bảo hành tại Bull Micral Corporation, Pháp; chứng chỉ kỹ sư hệ thống tại Tashkent Polytechnic Institute

Liên kết 1

Liên kết 2

Liên kết 3