English Nhật bản Việt Nam

Thành viên BKS: Makoto Miyazaki ( Ban kiểm soát )

Ngày đăng: 22/11/2017

Thành viên BKS: Makoto Miyazaki

Ông Miyazaki có bằng Cử nhân quản trị kinh doanh của trường đại học Western Oregon Bang Oregon, Hoa kỳ. Ông là người có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm quản lý lâu năm trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng, đặc biệt tại Châu Á và Việt Nam. Hiện tại, ông đang giữ trọng trách điều hành, quản lý kinh doanh các dự án tại nước ngoài của của Tập đoàn SBI (SBI Holdings, Inc- Nhật Bản).

Liên kết 1

Liên kết 2

Liên kết 3