English Nhật bản Việt Nam
Tổng giám đốc: Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Tổng giám đốc: Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, quản lý dự án đầu tư, dự án tài chính; đầu tư, mua bán sáp nhập, ngân hàng cũng như trong các lĩnh vực đặc thù của công ty quản lý... Xem chi tiết

Liên kết 1

Liên kết 2

Liên kết 3