English Nhật bản Việt Nam

Chủ tịch: Ngô Thanh Hải ( Hội đồng quản trị )

Ngày đăng: 20/11/2017

Ông Ngô Thanh Hải

Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, đầu tư, tư vấn đầu tư, quản lý tài sản và tư vấn mua bán sát nhập doanh nghiệp tại các tổ chức tài chính lớn, uy tín trong và ngoài nước như Tổng Công Ty Bảo hiểm Bưu Điện, Công ty chứng khoán VNDirect, Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Bông Sen, Tập đoàn tài chính Nhật Bản SBI Holdings, Inc.

Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ do UBCK cấp; Cử nhân - IC Nagoya, Thành phố Nagoya, Nhật Bản; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Đại học Columbia Southern, Hoa Kỳ; Cử nhân - Đại học Ngoại Thương, Hà Nội.

Liên kết 1

Liên kết 2

Liên kết 3